Enter your keyword

Logo Kongregasi

MAKNA LOGO 

KONGREGASI MISIONARIS CLARIS

DIA HARUS MERAJA
Makna gambar :
  • Salib Misioner : Berusaha melaksanakan rencana Bapa, untuk menyelamatkan semua orang. Bersedia ditugaskan di mana saja.
  • Daun Palem Ekaristik : Jalinan persatuan dengan Sang Maha Suci dalam sembah sujud pada Sakramen Mahakudus. Santapan rohani yang menguatkan.
  • Lentera Imami : Mempersembahkan hidupnya sebagai kurban silih untuk keselamatan jiwa-jiwa.
  • Kecapi Kegembiraan : Hati bagai kecapi yang melambungkan lagu-lagu merdu dari kesediaan hati yang penuh cinta dalam pengabdian kepada Tuhan dan sesama
  • Bunga dan Bintang Marian : Meneladani hidup Maria dalam kesetiaannya kepada Yesus.
error: Content is protected !!